Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-337 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0700:98 IR KAD. NR. 4117/0700:262), ESANČIŲ PAVASARIO G., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., NAMŲ VALDOS PADIDINIMO IR PAVASARIO GATVĖS DETALAUS PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ

 (KAD. NR. 4117/0700:98 IR KAD. NR. 4117/0700:262),

ESANČIŲ PAVASARIO G., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R.,

NAMŲ VALDOS PADIDINIMO IR PAVASARIO GATVĖS DETALAUS PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 24 d Nr.T3-337

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 06 02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15p. (Žin., 1999, Nr. 50-1608) ir apsvarsčiusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 10 04 įsakymą Nr. A27-1340 „Dėl leidimo rengti Pavasario g., esančios Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalaus plano korektūros detalųjį planą“ ir atliktą Pavasario gatvės detalaus plano korektūrą bei apsvarsčiusi savininko(ų) prašymą bei pateiktus dokumentus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Patvirtinti Pavasario gatvės, esančios Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalaus plano korektūrą.

2.         Siekiant racionaliau panaudoti nenaudojamus žemės plotus leisti Halinai Lipnevič padidinti jos esamą 0,2940 ha ploto kitos paskirties žemės individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypą, esantį Pavasario g., Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. (kad. Nr. 4117/0700:98), papildomu 0,0400 ha dydžio plotu (brėžinyje pažymėtu taškais 3, 4, 5, 6) ir pritarti jo pardavimui. Bendras žemės sklypo plotas būtų 0,3340 ha. Papildomame žemės sklype savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų nėra.

3.         Siekiant racionaliau panaudoti nenaudojamus žemės plotus leisti Stanislavui Leske padidinti jo esamą 0,2500 ha ploto kitos paskirties žemės individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypą, esantį Pavasario g., Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. (kad. Nr. 4117/0700:262), papildomu 0,0300 ha dydžio plotu (brėžinyje pažymėtu taškais 6, 5, 7, 8) ir pritarti jo pardavimui. Bendras žemės sklypo plotas būtų 0,2800 ha. Papildomame žemės sklype savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų nėra.

4.         Su Vilniaus rajono savivaldybės pateiktais dokumentais kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl Valstybinio žemės kadastro duomenų patikslinimo.

 5. Įpareigoti Bendrąjį skyrių apie savivaldybės tarybos sprendimą paskelbti savivaldybės interneto tinklapyje ir Vilniaus krašto savaitraštyje.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią