Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-340 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2006 10 16 VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE TEIKIMO NR.IT-34

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2006 10 16 VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE TEIKIMO NR.IT-34

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-340

Vilnius

 

                        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975) 32 str. 6 d., iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo redakcijos (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617) 20 str. 7 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.         Pripažinti 2003 10 22 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-230 5 punktą, 2004 05 26 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-140 6 punktą, 2004 05 26 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.141 6 punktą atitinkančiais jų priėmimo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus.

2.               Palikti šiuos sprendimus be pakeitimų.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

Į pradžią