Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-341 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FINANSINIO IR VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO UAB "PAGIRIŲ KOMUNALININKAS", UAB "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" BEI UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLAI

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FINANSINIO IR VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO UAB „PAGIRIŲ KOMUNALININKAS“, UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“

BEI UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLAI

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-341

Vilnius

 

            UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ bei UAB Vilniaus rajono šilumos tinklai nepakankamai racionaliai ir efektyviai organizuoja ūkinę-komercinę veiklą, dėl ko bendrovėms nepavyksta gauti ekonominės naudos bei atitinkamo pelno. Be Savivaldybės skiriamų subsidijų bendrovės praktiškai negalėtų plėtoti savo veiklos.

            Atsižvelgdama į tai bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai:

1.1. atlikti finansinį ir veiklos auditą už 2006 metus UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ bei UAB Vilniaus rajono šilumos tinklai.

1.2. Ataskaitas apie atliktą finansinės ir veiklos auditą pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui: UAB „Pagirių komunalininkas“ – iki 2007-02-01, UAB „Nemėžio komunalininkas“ – iki 2007-03-01, UAB Vilniaus rajono šilumos tinklai- iki 2007-04-01.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią