Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-342 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPŲ (KAD. NR. 4180/0100:60 IR KAD. NR. 4180/0100:61), ESANČIŲ BAREIKIŠKIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPŲ (KAD. NR. 4180/0100:60 IR KAD. NR. 4180/0100:61), ESANČIŲ BAREIKIŠKIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-342

Vilnius

 

                                    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr.21-617) 4 str. 2 d., 22 str. 6 d., 26 str., 2004 05 03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 79-2809), siekdama skatinti investicijas į Vilniaus rajoną ir apsvarsčiusi savininko(ų) prašymą bei pateiktus dokumentus, kuriuose planuojama vystyti komerciją ir smulkų verslą panaudos sutartimi priklausančiuose sklypuose ir investuoti 30 mln. Lt į kino studijos statybą, sukuriant naujas darbo vietas, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 n u s p r e n d ž i a :

1.         Leisti UAB „Lietuvos kino studija“ rengti Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. detalųjį planą, numatant pakeisti detaliuoju planu Jono Škiko, gavus jo raštišką sutikimą, žemės ūkio paskirties 3,2600 ha (kad.Nr. 4180/0100:60) ir 5,8000 ha (kad. Nr. 4180/0100:61) žemės sklypų, panaudos sutartimi perduotų naudotis UAB „Lietuvos kino studija“, paskirtį iš žemės ūkio į kitą: komerciniams objektams statyti, numatant statyti svarbų savivaldybės infrastruktūros objektą - kino studijos kompleksą.

2.         Įpareigoti UAB „Lietuvos kino studija“ gauti apskrities viršininko pritarimą rengti detalųjį planą.

3.         Įpareigoti UAB „Lietuvos kino studija“ detalųjį planą rengti, derinti ir teikti tvirtinti bendra tvarka.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią