Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-345 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB "PAGIRIŲ KOMUNALININKAS" AUDITO

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

sprendimas

DĖL UAB „PAGIRIŲ KOMUNALININKAS“ AUDITO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-345

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2003, Nr.123-5574; 2004, Nr.33) 20str., 58str. ir atsižvelgdama į UAB „Pagirių komunalininkas“ įstatus bei pasiūlymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti UAB „Audito standartas“ 2006 m. UAB „Pagirių komunalininkas“ finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos auditui atlikti.

 2. Įpareigoti UAB „Pagirių komunalininkas“ direktorių sudaryti sutartį su UAB „Audito standartas“ ir už atliktą darbą iš bendrovės lėšų sumokėti 12 980 Lt su PVM.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

Į pradžią