Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-347 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NAUJŲ GATVIŲ PAVADINIMŲ

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NAUJŲ GATVIŲ PAVADINIMŲ

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-347

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049) 17 str. 32 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 11 27 nutarimu Nr.1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo“ (1996, Nr.116, 2723, 2003, Nr. 95, 4292), apsvarsčiusi seniūnų prašymus ir turėdama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pritarimą ir pavadinimų gatvėms suteikti, pakeisti arba panaikinti komisijos teikimą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.  Patvirtinti naujus gatvių pavadinimus:

1.1.      Sudervės sen.:

Pakonių k., sodų bendrijoje „Tvenkiniai“ – Tvenkinių g.

1.2.      Avižienių sen.:

Naujasodžių vs. – Austėjos g., Vakarinės g., Vėjų g.;

Klevinės vs. – Debesų g.;

Raisteniškių vs. – Liepų g.;

Raisteniškių vs., Klevinės vs. – Raisteniškių g.;

Avižienių k. – Upelio g., Kalno g., Liepų g.

1.3.      Lavoriškių sen.:

Putinų k., Kirtimų k. – Strėliškių g.

1.4.      Juodšilių sen:

Dusinėnų k., Prūdiškių k. – Dusinėnų g;

Šiaudinės k. – Bėgių g.;

Dusinėnų k. – Pakalnės g.

2010 m. kovo 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-71 redakcija

 

1.5.      Kalvelių sen.:

Dieliūnų k., Dunojų k. – Dieliūnų g.;

Didžiosios Kuosinės k. – Didžiosios Kuosinės g.;

Kalabariškių k., Dunojų k. – Žalioji g.;

Dunojų k. – Dunojų g.;

Laukininkų k. – Laukininkų g.;

Leoniškių k., Didžiosios Kuosinės k. – Leoniškių g.;

Ropėnų k., Pakenės k. – Ropėnų g.;

Stauniškių k. – Stauniškių g.;

Šilingių k. – Šilingių g.;

Šiulgų k. – Šiulgų g.;

Pakenės k. – Tilto g., Vilnelės g., Pakinės g.;

Pakenės k., Ropėnų k. – Kranto g.;

Žvėryno vs., Pakenės k., Kenos k. – Žvėryno g.;

Kalabariškių k. – Girininkų g., Tabolino g., Tado Kosciuškos g., Kalabariškių g.

2011 m. balandžio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-163 redakcija

 

2.  Pakoreguoti gatvės trasą Juodšilių sen.:

Šiaudinės k., Juodšilių k. – Šiaudinės g. (tęsinys).

3.   Pavesti Vilniaus r. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriui duomenis apie gatvių pavadinimus:

3.1. perduoti valstybės įmonei Registrų centrui pagal patvirtintą formą;

3.2. priimti iš valstybės įmonės Registrų centro įregistruotus gatvių pavadinimus ir jų kodus, įrašyti juos į kompiuterizuotą gatvių tvarkymo sistemą;

3.3. duomenis perduoti savivaldybės teritorijos tvarkomų gatvių registro abonentams.

4. Informuoti rajono gyventojus apie naujus gatvių pavadinimus (spaudoje) ir savivaldybės interneto tinklapyje.

5. Įpareigoti seniūnus pagaminti gatvių pavadinimų lenteles.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią