Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-351 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-351

Vilnius

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, 2004-01-27 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-1977 10 ir 12 straipsniais, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos įstatus ir vyriausiojo gydytojo prašymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          1. Patvirtinti viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2005 metų finansinę atskaitomybę.

          2. Pritarti viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2005 metų vadovo veiklos ataskaitai.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią