Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-354 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SĮ ‘‘NEMENČINĖS VAISTINĖ’’ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL SĮ ‘‘NEMENČINĖS VAISTINĖ’’ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-354

 

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu bei atsižvelgdama į SĮ „Nemenčinės vaistinė“ prašymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti SĮ „Nemenčinės vaistinė“ direktoriaus pareigybės nuostatus.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

Į pradžią