Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-356 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO Nr. T3 - 65 "DĖL ŪKININKO ŪKIO ĮREGISTRAVIMO" PAPILDYMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO Nr. T3 – 65 „DĖL ŪKININKO ŪKIO ĮREGISTRAVIMO“ PAPILDYMO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-356

Vilnius

 

Neteko galios 2008 07 24 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-269 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006-11-24 sprendimo Nr. T3-356 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T3–65 ‚,Dėl ūkininko ūkio įregistravimo‘‘ papildymo“ panaikinimo“.

______________

 

Į pradžią