Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-360 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL nuosavybės teisių ATKŪRIMO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-360

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) 17 str., Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo (Žin., 1995, Nr.27-600) 4 ir 12 str., atsižvelgdama į 2006-03-08 Vilniaus arkivyskupijos generalvikaro vyskupo Juozo Tunaičio 2006-03-08 pasiūlymus bei 2006-11-14 Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos prašymą Nr. 182 ir 2006-05-23 savivaldybės administracijos direktoriaus Nr. A27-730 įsakymu sudarytos komisijos pasiūlymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.         Perduoti Vilniaus rajono savivaldybei priklausantį turtą - nebaigtą statyti Nemėžio koplyčios-bažnyčios pastatą, unikalus Nr. 4400-0945-7605, pažymėjimas plane 1R1/p, esantį Vilniaus r., Nemėžio k. - Vilniaus arkivyskupijai už negrąžinamą natūra Vilniaus r., Buivydžių k. buvusią parapijos klėtį.

2.         Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės Nemėžio seniūnijos seniūną V. Sipovičių pasirašyti įstatymo nustatyta tvarka ir terminais turto priėmimo - perdavimo aktą.

3.         Prašyti nutraukti su Vilniaus apskrities viršininko administracija 2004-12-01 valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.N41/2004-PN-65, suteikiančią Vilniaus rajono savivaldybei teisę naudotis 0,19 ha žemės sklypu (kitos paskirties žemės), esančiu Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr.4162/0100:3072, žemės sklypo vertė 2675 Lt).

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią