Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-361 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS SUSTABDYMO IR JOS PRIPAŽINIMO BAIGTA BEI DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS SUSTABDYMO IR JOS PRIPAŽINIMO BAIGTA BEI DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-361

Vilnius

 

 Vadovaudamasi 1997 11 04 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo Nr.VIII-480 5 str., 10 str. 12d., 1997 12 18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1427 „Dėl privatizavimo objektų parengimo privatizuoti taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos privatizavimo objektų parengimo privatizuoti taisyklių 35.5p., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės privatizavimo komisijos protokolą , Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Sustabdyti objekto – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buvusios pirties pastato, esančio Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r. (kodas 10002235), privatizavimo programos vykdymą ir pripažinti, kad ši programa baigta, bei jį išbraukti iš privatizavimo objektų sąrašo, kadangi šis objektas yra reikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir visuomenės poreikiams tenkinti.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

Į pradžią