Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-232 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-232

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 str.3 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 str. 12 punktu,Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2006 metų I pusmečio biudžeto įvykdymo ataskaitą.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią