Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-234 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO VIRŠPLANINIŲ PAJAMŲ PASKIRSTYMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO VIRŠPLANINIŲ PAJAMŲ PASKIRSTYMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-234

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 30 str. 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 str. 13 punktu, atsižvelgdama į biudžeto vykdymą, lėšų poreikį ir į seniūnų , Ekonomikos ir rajono vystymo ,Ūkio ,Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyrių vedėjų bei Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko prašymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a : 1. Iš 2006 metais gautų Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto viršplaninių pajamų skirti: - 100,0 tūkst. Lt(šimtą tūkstančių litų ) Pagirių seniūnijai Statybininkų g. ir bažnyčios teritorijoje gatvių apšvietimo įrengimo išlaidoms iš dalies padengti; - 19,7 tūkst. Lt (devyniolika tūkstančių septynis šimtus litų ) Mickūnų seniūnijai gyvenvietėms tvarkyti; - 27,3 tūkst. Lt ( dvidešimt septynis tūkstančius litų ) Paberžės seniūnijos administracinio pastato šildymo sistemai remonto išlaidoms; - 30,0 tūkst.Lt (trisdešimt tūkstančių litų) Juodšilių seniūnijos administracinio pastato remonto išlaidoms iš dalies padengti; - 44,4 tūkst.Lt (keturiasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus litų ) Sužionių seniūnijos administracijos pastato stogo rekonstrukcijos išlaidoms iš dalies padengti; - 19,5 tūkst.Lt (devyniolika tūkstančių penkis šimtus litų) Medininkų seniūnijos administracinio pastato stogo remonto išlaidoms iš dalies padengti; - 151,9 tūkst. Lt ( šimtą keturiasdešimt tūkstančių septynis šimtus litų ) savivaldybės administracijai,iš jų : 110,0 tūkst.Lt didžiosios salės remonto darbams,30,7 tūkst.Lt salei įrengti ir 11,2 tūkst.Lt stogo remonto išlaidoms iš dalies padengti; - 200,0 tūkst.Lt (du šimtus tūkstančių litų) dotacijoms vežėjams mokėti; - 450,0 tūkst.Lt (keturis šimtus penkiasdešimt tūkstančių litų) Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriui statybos ir projektavimo darbams vykdyti; - 20,0 tūkst.Lt (dvidešimt tūkstančių litų) Vilniaus policijos komisariatui žmonių palaikams transportuoti, - 25,0 tūkst.Lt (dvidešimt penkis tūkstančius litų) viešajai įstaigai Vilniaus rajono centrinei poliklinikai, laimėjus projektą iš ES struktūrinių fondų ,,VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos pastato renovacija (rekonstrukcija)“, projektavimo darbams iš dalies finansuoti, - 19,0 tūkst.Lt (devyniolika tūkstančių litų) už investicinio projekto ,,Šeimos ir vaiko krizių centras“ rengimo ir audito paslaugas sumokėti. 2.Asignavimų valdytojams ne vėliau kaip per 10 dienų patvirtinti patikslintas sąmatas.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią