Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-235 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENRO 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENRO 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-235

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 punktu, atsižvelgdama į biudžeto vykdymą ir Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorės prašymą , Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Nepanaudotus 2006 m.Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro biudžeto išlaidų sąmatoje 20,6 tūkst.Lt(dvidešimt tūkstančių šešis šimtus litų) darbo užmokesčiui ir 6,4 tūkst.Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus litų) socialinio draudimo įmokoms perkelti :7,0 tūkst.Lt (septynis tūkstančius litų) į str.,,Kitos prekės“ir 20,0 tūkst.Lt(dvidešimt tūkstančių litų) į str.3.1.1.3.1.2,,Kitos mašinos ir įrenginiai“.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią