Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-236 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-236

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 30 str. ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 str., atsižvelgdamas į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus prašymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

2006 metų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus biudžeto išlaidų sąmatoje nepanaudotus 11500 Lt (vienuolika tūkstančių penkis šimtus litų ) perkelti iš str. 3.1 „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ į str. 2.2.1.1.1.15 „Ilgalaikio turto einamasis remontas“ 9000 Lt ( devyni tūkstančiai litų ) ir 2.2.1.1.1.30 „Kitos paslaugos“ 2500 Lt ( du tūkstančiai penki šimtai litų ).

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią