Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-237 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAPILDYMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAPILDYMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-237

Vilnius

 

 Vadovaudamasi 1998-02-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.198 ,,Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims,patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės avarijos padarinius“pakeitimu bei atsižvelgdama į Finansų ministerijos 2006-08-24 pažymą apie biudžeto pakeitimus Nr. 7p-64, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2006 metų biudžetą 2,9 tūkst.Lt (dviem tūkstančiais devyniais šimtais litų), papildant Socialinės rūpybos skyriaus 2006 metų biudžeto išlaidų sąmatą ,, Asmenims,patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ 2,9 tūkst.Lt.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią