Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-238 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BUIVYDŽIŲ SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BUIVYDŽIŲ SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-238

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 punktu, atsižvelgdama į biudžeto vykdymą ir Buivydžių seniūno prašymą ,Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Nepanaudotus 2006 m.Buivydžių seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatoje 2200Lt (du tūkstančius du šimtus litų) turtui įsigyti iš str.3.1.1.3.1.2,,Kitos mašinos ir įrenginiai“ perkelti į str.2.2.1.1.1.06.,,Transporto išlaikymas“.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią