Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-239 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VALGYKLOMS ATNAUJINTI

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VALGYKLOMS

ATNAUJINTI

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-239

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 30 str.2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 str. 13 punktu, atsižvelgdama į biudžeto vykdymą, lėšų poreikį ir į Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo prašymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

 1. Iš 2006 metais gautų Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto viršplaninių pajamų skirti 381,0 tūkst. Lt ( tris šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį litų ) šių švietimo įstaigų valgykloms atnaujinti:

- Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinei mokyklai iš viso 26,0 tūkst. Lt (dvi- dešimt šešis tūkstančius litų ), iš jų turtui įsigyti 20,0 tūkst.Lt ( dvidešimt tūkstančių litų );

- Medininkų vidurinei mokyklai iš viso 22,0 tūkst. Lt ( dvidešimt du tūkstančius litų), iš jų turtui įsigyti 12,0 tūkst.Lt ( dvylika tūkstančių litų );

- Avižienių vidurinei mokyklai iš viso 10,0 tūkst. Lt ( dešimt tūkstančių litų ),iš jų turtui įsigyti 6,0 tūkst. Lt ( šešis tūkstančius litų );

- Čekoniškių vidurinei mokyklai 3,0 tūkst. Lt ( tris tūkstančius litų );- Rudaminos F.Ruščico vidurinei mokyklai 150,0 tūkst. Lt (šimtą penkiasdešimt tūkstančių litų );

- Maišiagalos 1-ajai vidurinei mokyklai iš viso 23,0 tūkst. Lt (dvidešimt tris tūkstančius litų), iš jų turtui įsigyti 18,0 tūkst. Lt ( aštuoniolika tūkstančių litų);

- Mickūnų vidurinei mokyklai turtui įsigyti 45,0 tūkst. Lt ( keturiasdešimt penkis tūkstančius litų );

- Senasalio pradinei mokyklai 8,0 tūkst. Lt ( aštuonis tūkstančius litų );

- Šumsko pagrindinės mokyklos Didžiosios Kuosinės skyriui 30,0 tūkst.Lt ( trisdešimt tūkstančių litų );

- Keturiasdešimt Totorių pagrindinei mokyklai 30,0 tūkst. Lt ( trisdešimt tūkstančių litų );

- Airėnų pagrindinei mokyklai iš viso 25,0 tūkst.Lt ( dvidešimt penkis tūkstančius litų ), iš jų turtui įsigyti 10,0 tūkst. Lt ( dešimt tūkstančių litų );

- Skaidiškių vaikų darželiui 9,0 tūkst.Lt ( devynis tūkstančius litų ).

 2.Asignavimų valdytojui, Švietimo skyriui, ne vėliau kaip per 10 dienų patvirtinti patikslintas sąmatas.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią