Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-240 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UAB "MAREGA"

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UAB „MAREGA“

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-240

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049) 34 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1046) 38 straipsnio 3 dalimi, 59 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir 10 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 n u s p r e n d ž i a:

 1. Iš viršplaninių biudžeto lėšų skirti uždarajai akcinei bendrovei „MAREGA“ nuostoliams padengti piniginį įnašą 35 700 ( trisdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus ) Lt.

 2. Svarstyti artimiausiame tarybos posėdyje klausimą dėl UAB „MAREGA“ tolimesnės veiklos.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią