Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-241 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2006 M. LIEPOS 5 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-197 "DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2007 M." DALINIO PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2006 M. LIEPOS 5 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-197 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2007 M.“ DALINIO PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-241

 Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 8, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 65-2384), Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 5 d. sprendimą Nr.T3-197 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2007 m.“ ir išdėstyti 1 ir 2 punktus taip:

 1. Nustatyti Vilniaus rajone esančio nekilnojamojo turto 2007 m. mokesčio tarifą 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

 2. Taikyti nustatytą mokesčio tarifą apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį mokesčio mokėtojams nuo 2007 m. sausio 1 d.

 3. Šį sprendimą paskelbti spaudoje.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią