Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-242 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-242

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 1997 11 04 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu Nr.VIII-480, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2002-10-30 sprendimą Nr.93 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto privatizavimo tvarkos patvirtinimo“ bei į Vilniaus rajono savivaldybės privatizavimo komisijos pritarimą (protokolas pridedamas), Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 n u s p r e n d ž i a:

 1.Tvirtinti viešo aukciono būdu parduodamų privatizavimo objektų pradines pardavimo kainas:

 1.1. buvusios pirties pastato, esančio Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r., 104000Lt, iš kurios objektui priskirto žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 36000Lt;

 1.2. buvusios poliklinikos ir ūkinio pastato, esančio A.Kojelavičiaus g.178/Akacijų g.2, Vilniaus m., 73000Lt, iš kurios objektui priskirto žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 45000Lt.

 2. Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus privatizavimo sandorius.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią