Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-244 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO MARIJAMPOLIO KAIMO ŠILUMOS ŪKIUI RENOVUOTI

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO MARIJAMPOLIO KAIMO ŠILUMOS ŪKIUI RENOVUOTI

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-244

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biužeto sandaros įstatymo 30 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 13 p., atsižvelgdama į biudžeto vykdymą ir 2006 09 14 Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus prašymą Nr. 1s-2104-(2.1), Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Marijampolio kaimo šilumos ūkio renovacijos darbams atlikti skirti UAB „Pagirių komunalininkas“ 401 000 Lt ( keturis šimtus vieną tūkstantį litų), iš jų 260 585 Lt ( du šimtus šešiasdešimt tūkstančių penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus) iš Valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo Nr. LT 574010042400020304 ir 140 415 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tūkstančių keturis šimtus penkiolika litų) iš 2006 metais gautų Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto viršplaninių pajamų.

2. Asignavimų valdytojui ne vėliau kaip per 10 dienų patvirtinti patikslintą sąmatą.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią