Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-246 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-246

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo (Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412) 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr.91-2832) 17 straipsniu ir atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštą Nr.(9-2)-D8-7013, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybei nuosavybės teise priklausančius 255 antrinių žaliavų surinkimo 1,6 m3 talpos (stačiakampio formos) konteinerius, 1 konteinerio kaina – 1745 Lt. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai yra skirti plastikui (105 vnt.), stiklui (105 vnt.) ir popieriui (45 vnt.) surinkti.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią