Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-248 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-03-10 SPRENDIMO NR. T3-52 "DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ BEI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-03-10 SPRENDIMO NR. T3-52 „DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ BEI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-248

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 6 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2006-07-13 raštą Nr. 2D-(12.52)-3418 ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2006-08-03 pasiūlymą Nr. ŽŪS-488 (1.4), Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Įtraukti į nuolatinės statybos komisijos, patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2005-03-10 sprendimu Nr. T3-52, sudėtį Birutę Karalevičienę, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią