Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-249 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO RENGTI KUPRIJONIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0100:702, KAD. NR. 4162/0100:686 IR KAD. NR. 4162/0100:703) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

DĖL LEIDIMO RENGTI KUPRIJONIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0100:702, KAD. NR. 4162/0100:686 IR KAD. NR. 4162/0100:703) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-249

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004 Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429), 4 str. 1 d. 2 p., 15 str. 1 d. 7 p., 16 str. 1 d., 18 str., siekdama skatinti investicijas į Vilniaus rajoną ir apsvarsčiusi savininko(ų) prašymą bei pateiktus dokumentus, kuriuose nurodoma vystyti pramonės ir sandėliavimo objektų statybą, sukuriant darbo vietas, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti UAB „Milesija“ rengti Kuprijoniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. infrastruktūros plėtros specialųjį planą, numatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos vietą žemės ūkio paskirties žemės sklypų, nuosavybės teise priklausančių UAB „Milesija“ 0,5800 ha (kad. Nr. 4162/0100:702) ir Alvydui Jakovickiui 1,0000 ha (kad. Nr. 4162/0100:686) ir 0,5900 ha (kad. Nr. 4162/0100:703), teritorijoje.

2. Įpareigoti UAB „Milesija“, kaip šio specialaus teritorijos planavimo organizatorių, teritorijos planavimo dokumentus rengti, derinti ir teikti tvirtinti bendra tvarka.

3. Įpareigoti Bendrąjį skyrių apie specialųjį teritorijos planavimą skelbti savivaldybės interneto tinklapyje nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią