Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-252 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO RENGTI VAKARIO GATVĖS DALIES, ESANČIOS GALGIŲ K., MICKŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALAUS PLANO KOREKTŪROS DETALŲJĮ PLANĄ

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI VAKARIO GATVĖS DALIES, ESANČIOS GALGIŲ K., MICKŪNŲ SEN., VILNIAUS R.,

DETALAUS PLANO KOREKTŪROS DETALŲJĮ PLANĄ

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-252

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004 Nr.21-617) 22 str. 1 d., 6 p., 2004-05-03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (Žin.2004, Nr.79-2809) 23, 50 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr.692 2.15 p. „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin.,1999, Nr.50-1608) ir apsvarsčiusi E. Bangaitienės prašymą bei pateiktus dokumentus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Leisti Eglei Bangaitienei rengti Vakario gatvės dalies, esančios Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalaus plano korektūros detalųjį planą.

            2. Teritorijos planavimo dokumentus derinti ir teikti tvirtinti bendrąja tvarka.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią