Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-253 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARJANO DOMBROVSKIO NAMŲ VALDOS, ESANČIOS SODŲ G.12, NEMENČINĖS M., VILNIAUS R., PADIDINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARJANO DOMBROVSKIO NAMŲ VALDOS, ESANČIOS

SODŲ G.12, NEMENČINĖS M., VILNIAUS R.,

 PADIDINIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-253

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15p „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin.,1999, Nr.50-1608) ir apsvarsčiusi M. Dombrovskio prašymą bei pateiktus dokumentus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1.     Siekiant racionaliau panaudoti nenaudojamus žemės plotus leisti Marjanui Dombrovskiui padidinti jo esamą 0,0921 ha ploto namų valdos žemės sklypą, esantį Sodų g.12, Nemenčinės m., Vilniaus r., papildomu 0,0080 ha žemės sklypu, pažymėtu pridedamoje plano ištraukoje linijomis ir skaičiaus 1-4 ir pritarti jo pardavimui. Bendras žemės sklypo plotas 0,1001 ha. Papildomame žemės sklype savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų nėra.

2.     Su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pateiktais dokumentais kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl papildomo žemės sklypo pirkimo įforminimo ir Valstybinio žemės kadastro duomenų patikslinimo.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią