Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-254 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ALEKSANDRO MEŽANECO NAMŲ VALDOS, ESANČIOS PRAMONĖS G.8, VAIDOTŲ K., PAGIRIŲ SEN., VILNIAUS R., PADIDINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALEKSANDRO MEŽANECO NAMŲ VALDOS, ESANČIOS

PRAMONĖS G.8, VAIDOTŲ K., PAGIRIŲ SEN., VILNIAUS R.,

 PADIDINIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-254

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15p „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin.,1999, Nr.50-1608) ir apsvarsčiusi A.Mežaneco prašymą bei pateiktus dokumentus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.     Siekiant racionaliau panaudoti nenaudojamus žemės plotus leisti Aleksandrui Mežanecui padidinti jo esamą 0,0751 ha ploto namų valdos žemės sklypą, esantį Pramonės g.8, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r., papildomu 0,0145 ha žemės sklypu, pažymėtu pridedamoje plano ištraukoje linijomis ir skaičiaus 1-5 ir pritarti jo pardavimui. Bendras žemės sklypo plotas 0,0896 ha. Papildomame žemės sklype savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų nėra.

2.     Su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pateiktais dokumentais kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl papildomo žemės sklypo pirkimo įforminimo ir Valstybinio žemės kadastro duomenų patikslinimo.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią