Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-255 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T3-1 "DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" 9 PRIEDO PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T3-1 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ 9 PRIEDO PAKEITIMO

 

 2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-255

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T3-1 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus rajono švietimo įstaigų poreikius, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto patvirtinimo“ 9 priedą ir ji išdėstyti taip.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią