Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-269 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO ŠEIMAI PALAIKAMS PARVEŽTI SUTEIKIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO ŠEIMAI PALAIKAMS PARVEŽTI SUTEIKIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-269

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-02 nutarimu Nr. 684 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003-05-29 raštu Nr. 2.51-04-6K-0305974, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Gražinai Dudko, a. k. 45506061480, gyv. Geisiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r., 2006 m. rugpjūčio 19 d. Norvegijoje žuvusio Aurimo Rekščio, a. k. 37604100280, motinai suteikti 32 minimalių gyvenimo lygio dydžių (4000 litų) finansinę paramą žuvusiojo palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti.

2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai kreiptis į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl sumokėtų lėšų žuvusio A.Reksčio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką grąžinimo Savivaldybei.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

Į pradžią