Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-270 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-02-10 SPRENDIMO NR. T3-29 "DĖL VILNIAUS RAJONO TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2006-2008 METAMS" DALINIO PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-02-10 SPRENDIMO NR. T3-29 „DĖL VILNIAUS RAJONO TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2006-2008 METAMS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-270

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-24 nutarimu Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Tuberkuliozės profilaktikos programoje 2006 metams numatytų lėšų poreikį 13 500 Lt skaitmeninio rentgeno aparato įsigijimui leisti panaudoti kompiuteriniams tinklams įrengti VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią