Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-271 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-11-18 SPRENDIMO NR. T3-295 "DĖL INTEGRUOTO SVEIKATOS STIPRINIMO MODELIO SUKŪRIMO VILNIAUS RAJONO PRIEMIESTINĖJE KAIMIŠKOJE BENDRUOMENĖJE PROGRAMOS TĘSIMO 2006 METAMS" DALINIO PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-11-18 SPRENDIMO NR. T3-295 „DĖL INTEGRUOTO SVEIKATOS STIPRINIMO MODELIO SUKŪRIMO VILNIAUS RAJONO PRIEMIESTINĖJE KAIMIŠKOJE BENDRUOMENĖJE PROGRAMOS TĘSIMO 2006 METAMS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-271

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-24 nutarimu Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

            Pakeisti Integruoto sveikatos stiprinimo modelio sukūrimo Vilniaus rajono priemiestinėje kaimiškoje bendruomenėje programos 2006 m. išlaidų sąmatos 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

6. Medicininė įranga (odontologinė).

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią