Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-272 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-272

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 7 str. 21 p., 17 str. 6 ir 15p., 21 str. 3 d., Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883) 5 str. 3 d. ir atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-56 ,,Dėl Saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ bei į 2005 m. gruodžio 9 d. sprendimą Nr. T3-352 ,,Dėl saugaus eismo komisijos sudėties papildymo“ Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

1.     Atsistatydinus iš užimamų pareigų, iš Saugaus eismo komisijos sudėties išbraukti:

1.1.        Vitoldą Blaževičių, Vilniaus rajono policijos komisariato Eismo priežiūros poskyrio viršininką, Saugaus eismo priežiūros komisijos pirmininko pavaduotoją;

1.2.        Aleksandrą Broslavskį, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą-savivaldybės gydytoją;

1.3.        Arvydą Vaitiekėną, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą.

2.     Patvirtinti:

2.1.        Saugaus eismo komisijos pirmininko pavaduotoju Andžejų Misko Špileckį, Vilniaus rajono policijos komisariato Eismo priežiūros poskyrio viršininką;

2.2.        Saugaus eismo komisijos narėmis: Nataliją Kečiną, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytojo pavaduotoją ir Zofiją Ryžovą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

Į pradžią