Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-1130 2020-08-06
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0500:1105), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0500:1105), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. KADI-1130

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 4 d., 28 str. 7 d., remdamasis Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais teritorijų naudojimo BZ (bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija) tipo reglamentais, išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-07-09 prašymą Nr. A34(1)-4572:

1.       Atsisakau keisti 0,3216 ha ploto kitos – rekreacinės teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0500:1105), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., (toliau – Žemės sklypas) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į žemės ūkio paskirties, nes, pagal Bendrąjį planą, Žemės sklypas patenka į BZ (bendro naudojimo erdvių, želdynų) teritoriją.

2.       Informuoju, kad :

2.1.   remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5. punktu „Bendrojo plano teritorijos naudojimo tipai ir reglamentai“, BZ – bendro naudojimo erdvių. Želdynų teritorija (kitos paskirties žemė). Gamtinių kraštovaizdžio struktūros elementų dominuojamos urbanizuotų teritorijų neužstatytos viešosios erdvės – skverai, parkai ir kitos gamtinės teritorijos skirtos rekreacijai, lankymui ir pažinimui, gyvenamosiose vietovėse esančių gamtinio karkaso elementų apsaugai, taip pat kapinės, botanikos ir zoologijos sodai;

2.2.  Žemės sklypas buvo suformuotas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu

(www.zpdris.lt, bylos Nr. ZSFP-4380), pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2015-04-15 išduotus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų FP-299-15 5.3. punktą;

2.3.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d.

ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                    Albert Narvoiš

 

______________

 

Į pradžią