Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-194 2012-05-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo
„dėl VILNIAUS RAJONO STRATEGINIŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMO
IR PRIEŽIŪROS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“
pakeitimo

 

2012 m.  gegužės 25 d. Nr. T3-194

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 16 str. 2 d. 6 p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

        pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Vilniaus rajono strateginių planų įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo“ 1 ir 3 p., ir išdėstyti juos taip:

1.        „1. Sudaryti Vilniaus rajono strateginio planavimo komisiją:

1.1. Pirmininkas - Savivaldybės meras.

1.2. Pirmininko pavaduotojas – Savivaldybės mero pavaduotojas.

1.3. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: verslas, teritorijos planavimas).

1.4. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: ekonominė plėtra).

1.5. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: kaimas, vietinis ūkis ir teritorijos planavimas).

1.6. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: sveikatos ir socialiniai klausimai).

1.7. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: švietimas, kultūra, sportas ir jaunimo klausimai).

1.8. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas.“

2. „3. Sudaryti Vilniaus rajono strateginio planavimo grupę:

            3.1. Pirmininkas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

            3.2. Pirmininko pavaduotojas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

3.3. Koordinatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas.

3.4. Narys - Biudžeto planavimo skyriaus vedėjas.

3.5.  Narys - Švietimo skyriaus vedėjas.

            3.6.  Narys - Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas.

            3.7.  Narys - Statybos skyriaus vedėjas.

            3.8.  Narys - Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.

3.9. Narys - Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjas.

3.10. Narys - Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas.“

 

 

Savivaldybės merė

                           Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė

.................................

Dorota Levko

Į pradžią