Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-301 2011-07-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATNAUJINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008-2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATNAUJINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008-2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 22 d. Nr. T3-301

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; ) 6 straipsnio 22 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, remdamasi 2009 m. gruodžio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-411 „Dėl lėšų, skirtų projektui „Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano atnaujinimas“ kofinansuoti“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. P a t v i r t i n t i atnaujintą Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginį plėtros planą (pridedamas).

2. Į p a r e i g o t i Vilniaus rajono savivaldybės administraciją ir jos skyrius, tarnybas, seniūnijas, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovus užtikrinti atnaujinto plano priemonių įgyvendinimą.

3. Į p a r e i g o t i Vilniaus rajono strateginio planavimo komisiją tęsti darbą vadovaujantis 2010 m. birželio 11 d. Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-168 patvirtintu Strateginio planavimo komisijos reglamentu.

4. P r i p a ž i n t i netekusiu galios 2008 m. liepos 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-262 „Dėl Vilniaus rajono 2008-2015 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“.

 

Savivaldybės merė                       

 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė

.................................

Dorota Levko

Dokumento priedai:
T3-301 - VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 – 2015 M. STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS
Į pradžią