Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-239 2011-05-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES ("U" ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO RENGIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO RENGIMO

 

2011 m. gegužės 27 d. Nr. T3-239

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr.21-617) 7 str. 1 d. 3 p., 8 str. 3 p., 9 str. 1 d. 4 p., 11 str. 5 d., remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, 11 skyriumi ir Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano, patvirtinto 2008-07-24 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-262 „Dėl Vilniaus rajono 2008-2015 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 1.1.1.1 p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Rengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrąjį planą.

2.         Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano rengimo procedūrą ir numatyti finansavimą savivaldybės 2012-2013 metų biudžete.

3.   Šį sprendimą skelbti vietinėje spaudoje.

4.         Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo vietinėje spaudoje.

5.         Įpareigoti Bendrąjį skyrių šį sprendimą pasirašytinai įteikti visiems sprendime minimiems asmenims arba jiems išsiųsti registruotu paštu, išsiųsti vietinės spaudos redakcijai ir teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojui.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

Parengė:

Architektūros ir teritorijos

 planavimo skyriaus vedėjo

 pavaduotoja A.Ercmonaitė

Į pradžią