Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-16 2011-02-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2010 M. BIRŽELIO 11 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-168 "DĖL VILNIAUS RAJONO STRATEGINIŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2010 M. BIRŽELIO 11 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-168 DĖL VILNIAUS RAJONO STRATEGINIŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 19 d. Nr. T3-16

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.57-2312), Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia

pakeisti 2010 m. birželio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Vilniaus rajono strateginių planų įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo“ 3.4 punktą ir vietoj žodžių „Finansų skyriaus vedėjas“ įrašyti „Biudžeto planavimo skyriaus vedėjas“.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

______________

D.Levko, 275 0034

 

 

Į pradžią