Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-302 2015-06-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. T3-302

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (iki 2014-01-01 galiojusios redakcijos) 4 str. 2 d. 5 p., 10 str. 1 d., 3 d. 2 p., 31 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 str. 3 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str., remdamasi Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-354, 9.2 p., 10 p., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimu Nr. T3-239 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano rengimo“, išnagrinėjusi SĮ „Vilniaus rajono planas“ projekto vadovo Lino Sinkevičiaus (atestato Nr. A 279) parengtą bendrojo plano koncepciją ir apsvarsčiusi 2015-04-23 prašymą Nr. A32(1)-2940, Vilniaus rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.        Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano koncepciją (brėžiniai (1-4 priedai) ir aiškinamasis raštas (5 priedas) pridedami):

2.         Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1.   išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai;

2.2.   šį sprendimą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje, 1 punkte nurodytų seniūnijų skelbimų lentose;

3.         Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo vietinėje spaudoje.

4.        Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Marija Rekst

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. (8 5) 272 3771

Dokumento priedai:
T3-302 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES ("U" ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO(1 PRIEDAS)
T3-302 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES ("U" ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO(2 PRIEDAS)
T3-302 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES ("U" ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO(3 PRIEDAS)
T3-302 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES ("U" ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO(4 PRIEDAS)
T3-302 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES ("U" ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO(5 PRIEDAS)
Į pradžią